توضیحات

پارچه رویه گردباف تهیه شده از الیاف ضد آلرژی

رویه نقش دوزی شده : پارچه+الیاف ضد آلرژی+اسپان باند

یک طرف تشک: اسفنج دانسیته ۲۰ کیلوگرم 

فنر میکرو بونل با مفتول ۲.۲ میلی متر دیواره فوم

طرف دیگر تشک: اسفنج با دانسیته ۲۰ کیلوگرم +اسفنج با دانسیته ۳۰ کیلوگرم

آستری: لایی ترموباند ضد آلرژی

ارتفاع۲۹ +-۱سانتی متر