برای خرید تشک های فنری دنلوپ می‌توانید از سایت ما تشک خود را انتخاب و سفارش دهید. سفارش‌هایی که از سایت دنلپ ثبت و خریداری شده، با ارسالی رایگان به آدرس شما فرستاده می شود. البته برای خرید حضوری نیز می‌توانید به نمایشگاه دائمی فروشگاه دنلپ که این محصولات را ارائه می‌دهد، مراجعه کرده، همه مدل‌های تشک دنلپ را امتحان و از کیفیت آن اطمینان حاصل کنید.